/sluzby/pokryvacske-prace/vymena-stresni-krytiny/ /sluzby/pokryvacske-prace/ /sluzby/strechy-na-klic/ /sluzby/tesarske-prace/ /sluzby/dalsi-sluzby/montaz-stresnich-oken/

Klempířské práce

Klempířská činnost by se zjednodušeně dala popsat jako práce s plechem. Klempíři obecně mají za úkol oplechovat veškeré zákoutí a předměty, které vystupují ze střešní krytiny (komíny, antény, vikýře, atiky, pochozí lávka). Samotná střešní krytina je v těchto místech neúčinná a docházelo by zde neustále k zatékání. Klempířskou činností se dají taktéž pokrýt celé střechy. Plechové pláty jsou do sebe napojovány tzv. falcovaným spojem. Toto pokrytí je velmi účinné a užívá se u střech s malým sklonem, nebo u střech, které nemají. Falcované střechy se dále užívají tam, kde hrozí velké zatížení střechy například pod vlivem silné sněhové pokrývky.

Klempířské práce

Používané materiály ke klempířské činnosti

Měď – Cu

Použití měďi má nejdelší tradici a je taktéž nejvhodnějším materiálem. Měď nekoroduje, pouze po čase zoxiduje ( dostane zelenavou barvu). Tento materiál je takřka nesmrtelný a naprosto bezúdržbový. Jedinou nevýhodou je jeho cena. I z tohoto důvodů se v poslední době staly měděné okapy a svody cílem zlodějů. Doporučujeme užití tohoto materiálu pouze na velmi špatně dostupných místech, kde nehrozí jejich odcizení. Měď se taktéž hojně užívá na historických objektech (kostely, hrady, zámky).

Pozinkovaný plech - FeZn

Pozinkovaný plech

Tento materiál se užívá nejčastěji a oblíbený pro svoji všestrannost. Je pevný, cenově dostupný a dobře se s ním pracuje. Jedinou nevýhodou je, že časem ztrácí antikorozní účinky a je nutná jeho údržba natíráním.

Titanzinek – TiZn

Tento materiál je již o něco dražší než FeZn a velkou výhodou je, že nekoroduje a nemusí se tedy ošetřovat nátěry. Nevýhodou TiZn je pak jeho měkkost. Delší okapy se například v letním období pod vlivem velkého tepla mohou kroutit a deformovat.

Plastové materiály

Plastové materialy

V posledních letech se zvláště ve velkých městech hojně užívají plastové okapy a svody. Výhodou je jejich barevnost, bezúdržbovost, nižší cena a nulová výkupní hodnota, což znamená že se nekradou. Nevýhodou je, že plast časem ztrácí svojí pružnost a jednoho dne vlivem teplotních změn praskne a je nutná jeho výměna.

Kontaktujte Nás LQ-Střechy
Zdíkovská 3015/31 150 00 Praha 5
+420 724 968 331 info@lq-strechy.cz