/sluzby/tesarske-prace/ /sluzby/rekonstrukce-strech/ /sluzby/pokryvacske-prace/ /sluzby/klempirske-prace/protisnehove-zabrany/ /sluzby/pokryvacske-prace/vymena-stresni-krytiny/

Střechy na klíč

Jednou z hlavních domén naší společnosti je realizace tzv. střechy na klíč. Zjednodušeně řečeno se jedná o kompletní servis při konstrukci střechy na nový dům.

Střechy na klíč

Každá takováto novostavba musí mít technický výkres, ve kterém je již úzce specifikováno, jak by budoucí střecha měla vypadat. Jsou zde zadány rozměry nosné konstrukce i její schéma, materiálové složení i další specifické údaje.

V případě, že pro Vás zajišťujeme realizaci střechy na klíč Vám postačí tento technický výkres a my Vám následně na základě Vašich představ doporučíme vhodné a cenově dostupné materiály a společně dořešíme další důležité body Vaší střechy (např. forma zateplení, střešní okna atd.), tak aby jste již předem věděli o každém detailu. Poté Vám sestavíme a předložíme cenový rozpočet. V případě spokojenosti s navrhovanou cenou obě strany podepíší smlouvu a nejpozději do 30ti dnů je střecha připravena k převzetí.

Samotná realizace střechy na klíč je složitý proces a je proto vhodné aby tento proces zajišťovala pouze jedna společnost. Jedině pak se může dosáhnout dokonalé souhry mezi jednotlivými technologickými postupy.

V první fázi se v dílnách nechá nařezat a vyrobit nosná konstrukce – krov. Ten bývá z lehkého a suchého dřeva. Zde je zároveň vhodné provést impregnaci dřeva, což do budoucna zamezí dřevokazným škůdcům možnost napadnout a ohrozit Vaší střechu. Následně je krov převezen na místo realizace a odbornými tesaři je sesazen a ukotven na novostavbu.

Po této fázi již mohou ke své činnosti nastoupit pokrývači, kteří prvně položí paropropustnou fólií a laťování, tak aby vznikla mezi fólií a krytinou dostatečná vzduchová mezera, která zajišťuje odvětrávání vlhkosti z celého domu. Když je střecha zalaťovaná přichází na řadu práce klempířů. Usadí okapové žlaby, úžlabí, oplechují komíny či další detaily (světlíky apod). Zde je opět důležité vybrat správný materiál. Běžně se užívají materiály FeZn, TiZn, Cu, či moderní poplastované plechy a plastové materiály. Každý materiál má své přednosti a nejlépe uděláte, když si s výběrem necháte poradit od odborníků. Po ukončení klempířských prací na stavbu opět nastupují pokrývači, kteří již pokládají samotnou střešní krytinu a instalují další střešní doplňky – střešní okna, pochozí systémy, protisněhové zábrany, aj. Po dokončení této fáze je samotná střecha již hotová a připravena k předání.

Střechy na klíč

Celý proces realizace střechy na klíč je doprovázen složitou logistikou materiálů a je tedy nutné, aby celé dění zajišťovala jediná společnost, která si tak může jednotlivé fáze a procesy koordinovat tak, aby výsledek byl bezchybný a dokonalý.

Kontaktujte Nás LQ-Střechy
Zdíkovská 3015/31 150 00 Praha 5
+420 724 968 331 info@lq-strechy.cz